Rehmannia glutinosa f. huechingensis

From Epilepsy Naturapedia
Jump to: navigation, search
Tcm132.jpg

Nomenclature

Other Names:

Historical Use of Rehmannia glutinosa f. huechingensis

Rehmannia glutinosa f. huechingensis in Traditional Chinese Medicine

Background

Ganshengdi ¸ÉÉúµØ Shengdi ÉúµØ Shengditan ÉúµØÌ¿ Xiandihuang Ï浯Ȯ Chinese Name (pinyin): Shengdihuang

Chinese Name  :

Common Name  :Rehmannia Root

Specific Name  : Radix Rehmanniae

Scientific Name:
Collection  :

Description  :

Identification  :

Processing  :

Action  :

Indication  :

Precautions  :

Dosage  : 10-30g

Storage  :

Synonymns for Rehmannia glutinosa f. huechingensis

Patent Medicines and Medicines with Multiple Ingredients that include Rehmannia glutinosa f. huechingensis

Pharmaceutical Information

Chemical Constituents

Evidence or the Use of Rehmannia glutinosa f. huechingensis in the Treatment of Epilepesy

Basic Science

Animal Studies

Cohort, Case-Control and Non-Randomized Trials

Randomized Controlled Trials

Meta-Analysis

1st Five Results: pubmed search

Aiguo Chen, Li Gu, Na Xu, Fajie Feng, Dexin Chen, Chuyun Yang, Bao Zhang, Mingjie Li, Zhongyi Zhang
##Title##
Int J Mol Sci: 2019, 20(13);
[PubMed:31261891] [WorldCat.org] [DOI] (I e)

Chiu-Haw Chao, Jue-Liang Hsu, Mu-Fen Chen, Ya-Hu Shih, Chia-Hui Lee, Mei-Li Wu, Chi-I Chang
Anti-hypertensive effects of Radix Rehmanniae and its active ingredients.
Nat. Prod. Res.: 2018;1-6
[PubMed:30580622] [WorldCat.org] [DOI] (I a)

Lingling Zhou, Cong Zhou, Zhe Feng, Zhangpu Liu, Huaxu Zhu, Xueping Zhou
Triptolide-induced hepatotoxicity can be alleviated when combined with Panax notoginseng saponins and Catapol.
J Ethnopharmacol: 2018, 214;232-239
[PubMed:29277608] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Zhen Fang Li, Chen Ling He, Ying Wang, Ming Jie Li, Ya Jing Dai, Tong Wang, Wenxiong Lin
Enhancement of trichothecene mycotoxins of Fusarium oxysporum by ferulic acid aggravates oxidative damage in Rehmannia glutinosa Libosch.
Sci Rep: 2016, 6;33962
[PubMed:27667444] [WorldCat.org] [DOI] (I e)

Tong Xie, Xue-Ping Zhou, Li-Li Lin, Jian-Ya Xu, Cun-Si Shen, Zhe Feng, Ling-Ling Zhou, Jin-Jun Shan
[Metabolomics analysis of Tripterygium wilfordii formulation based on theory of detoxicity compatibility].
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi: 2016, 41(6);1124-1129
[PubMed:28875681] [WorldCat.org] [DOI] (P p)

Safety

Allergies

Side Effect and Warnings

Pregnancy and Breastfeeding

Adverse Effects