Pogestomon cablin

From Epilepsy Naturapedia
Jump to: navigation, search
Tcm94.jpg

Nomenclature

Other Names:

Historical Use of Pogestomon cablin

Pogestomon cablin in Traditional Chinese Medicine

Background

Guanghuoxiang ¹ãÞ½Ïã Houxianggeng Þ½Ïã¹£ Huoxiangye Þ½ÏãÒ¶ Xianhuoxiang ÏÊÞ½Ïã Chinese Name (pinyin): Huoxiang

Chinese Name  :

Common Name  :Agastache

Specific Name  : Herba Agastachis

Scientific Name:
Collection  :

Description  :

Identification  :

Processing  :

Action  :

Indication  :

Precautions  :

Dosage  : 6-12g for decocted/15-30 for fresh

Storage  :

Synonymns for Pogestomon cablin

Patent Medicines and Medicines with Multiple Ingredients that include Pogestomon cablin

Pharmaceutical Information

Chemical Constituents

Evidence or the Use of Pogestomon cablin in the Treatment of Epilepesy

Basic Science

Animal Studies

Cohort, Case-Control and Non-Randomized Trials

Randomized Controlled Trials

Meta-Analysis

1st Five Results: pubmed search

Jiazhen Wu, Yuxuan Gan, Muxia Li, Liping Chen, Jiali Liang, Jianyi Zhuo, Huijuan Luo, Nan Xu, Xue Wu, Qiduan Wu, Zhixiu Lin, Ziren Su, Yuhong Liu
Patchouli alcohol attenuates 5-fluorouracil-induced intestinal mucositis via TLR2/MyD88/NF-kB pathway and regulation of microbiota.
Biomed. Pharmacother.: 2020, 124;109883
[PubMed:32004938] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Nan Xu, Xue Wu, Hui-Juan Luo, Fang-Fang Xu, Qiong-Hui Huang, Jia-Zhen Wu, Yu-Xuan Gan, Min-Yao Li, Zheng-Quan Lai, Hui-Ran Lin, Jian-Nan Chen, Zi-Ren Su, Wei-Peng Ai, Yu-Hong Liu
Patchouli Oil Attenuates High Fat Diet-induced Non-alcoholic Hepatic Steatosis.
Planta Med.: 2020;
[PubMed:31975362] [WorldCat.org] [DOI] (I a)

Yuxuan Gan, Gaoxiang Ai, Jiazhen Wu, Huijuan Luo, Liping Chen, Qionghui Huang, Xue Wu, Nan Xu, Minyao Li, Ziren Su, Yuhong Liu, Xiaoqi Huang
Patchouli oil ameliorates 5-fluorouracil-induced intestinal mucositis in rats via protecting intestinal barrier and regulating water transport.
J Ethnopharmacol: 2020, 250;112519
[PubMed:31883475] [WorldCat.org] [DOI] (I p)

Xin An, Wen-Ru Wu, Hui-Li Lai, Lu Yang, Xin-Ning Tan, Zu-Bo Huang
[Research progress in molecular pharmacognosy of Pogostemon cablin].
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi: 2019, 44(22);4781-4785
[PubMed:31872582] [WorldCat.org] [DOI] (P p)

Wei Ye, Taomei Liu, Weimin Zhang, Saini Li, Muzi Zhu, Haohua Li, Yali Kong, Liqiong Xu
##Title##
Int J Mol Sci: 2019, 20(23);
[PubMed:31816858] [WorldCat.org] [DOI] (I e)

Safety

Allergies

Side Effect and Warnings

Pregnancy and Breastfeeding

Adverse Effects